Afdrukken

 

Het reglement van de Midwinter Classic is inmiddels goedgekeurd door de NRF. We zullen uiterlijk medio december het complete reglement publiceren. Vooruitlopend daarop alvast het gebruikte kaartleessysteem met een voorbeeld.

Voor de gehele MWC 2020 (incl. special) geldt dit kaartleessysteem:

Pijlen kortste route, zo min mogelijk rode weg 

  1. De op de kaart ingetekende pijlen dienen in nummervolgorde te worden bereden.
  2. Onder iedere pijl wordt geacht een weg te liggen.
  3. Een pijl dient van de voet tot de punt zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden.
  4. Naar elke pijl dient de kortste route geconstrueerd en gereden te worden. Naar een TWC of de TC (Finish) dient eveneens de kortste route geconstrueerd te worden. Bij deze routeconstructies dient rekening te worden gehouden met onderstaande punten.
  5. Er dient bij het maken van de routeconstructie zo min mogelijk (liefst helemaal niet) gebruik te worden gemaakt van rode wegen/weggedeeltes. Een langere route zonder of met minder afstand over rode wegen prevaleert boven een kortere route met meer afstand over rode wegen. Raken en kruisen van een rode weg wordt niet als rijden van een rode weg aangerekend. Onder een genummerde pijl wordt geacht een rode weg te liggen
  6. Wegen en samenkomsten van wegen mogen meerdere malen en in alle richtingen worden bereden.
  7. Pijlen en gedeelten van pijlen mogen ook worden bereden als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze reeds aan de beurt zijn geweest, echter alleen in voorwaartse richting. Kruisen en raken van pijlen is toegestaan.

Voorbeeld:

Voorbeeld MWC 2020