Gerard

Gerard Heimerikx overleden

Op dinsdag 6 juli is Gerard van ons heengegaan. Hij heeft de ongelijke strijd niet kunnen winnen.

De Wegkruisers verliezen hiermee niet alleen een gepassioneerd bestuurslid, die zich vele jaren heeft ingezet voor de organisatie van de Midwinter Classic en de ROZ Classic, maar vooral een goede vriend.

Wij wensen zijn vrouw Ineke en familie veel kracht bij het verwerken van dit verdriet.

Bestuur De Wegkruisers

© Stichting "de Wegkruisers" Amsterdam - KvK nummer 34304701